SDCC personalas jau nuo 2004 metų dalyvauja Mokymosi visą gyvenimą programos projektų planavime ir vykdyme. Kartu su užsienio partneriais dalyvavome Grundtvig mokymosi partnerysčių, Nordplus Adult programos, Leonardo da Vinci mobilumo ir Erasmus+ projektų įgyvendinime.
Mūsų psichologės veda seminarus, įvairius mokymus suaugusiems ir psichologines grupes tėvams. Populiariausios temos:"Laiko planavimas", "Streso valdymas ir relaksacinės technikos", "Komandos formavimas ir problemų sprendimas Pasaulio kavinės metodu ", "Autobiografinis metodas", „Karjeros ugdymas, informavimas ir tinkamas karjeros kelio pasirinkimas".
"POINT. Profesinis orientavimas, informavimas ir novacijų taikymas specialiųjų poreikių jaunimo ugdyme karjerai" (2013-2014). Karjeros konsultantų kompetencijų skatinimas" (2011 - 2012 m.) "POTENCIAL. Profesinio orientavimo ypatumai konsultuojant specialiųjų poreikių jaunimą" (2010 - 2011 m.) "PROVINSE. Profesinis orientavimas ir konsultavimas naujoje socialinėje – ekonomineje aplinkoje" (2009 - 2010 m.)

"Keliaujantys pasakų lagaminai"

Dalyvavimas Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos projekte “Keliaujantys pasakų lagaminai”.

 

    2017 m. kovo 31 d. Kretingoje Lina Kantautienė skaitė pranešimą seminare apie vaikų skaitymo ugdymą. Seminare dalyvavo ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir bibliotekininkai.

    Jurgita Kadagienė parengė straipsnį, kaip knygų skaitymas ankstyvajame amžiuje įtakoja vaikų ir tėvų santykius, vaiko vystymąsi, socializacijos procesą, pateikė praktinių pavyzdžių kaip sudominti vaikus knyga. Straipsnis buvo įtrauktas į metodinės-rekomendacinės medžiagos rinkinuką, skirtą ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams ir tėvams.

 

 

 

Daugiau informacijos galite rasti čia

 

 

Spausdinti
2015 m. balandžio - birželio mėn. mūsų lektoriai vedė paskaitas tėvams Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje. Paskaitų dalyviai buvo supažindinti su šiomis temomis:
10 profesijų konsultantų ir psichologų, dirbančių Klaipėdos ir Šiaulių mokyklose, vyko į stažuotę Romoje pagal Leonardo Da Vinci mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0903 „POINT. Profesinis orientavimas, informavimas ir novacijų taikymas specialiųjų poreikių jaunimo ugdyme karjerai".
 
  Sukūrė: